Ever since inception in 1995, Malta University Publishers has been producing and selling scholarly works and journals of research relevant to any branch of studies at the University of Malta. It has produced and continues to produce books that do credit to Malta’s rich cultural heritage. It also publishes and sells textbooks that are on the syllabus for the matriculation exams and the University.

Featured Book

Name: Breeding Birds of the Maltese Islands – a Scientific and Historical Review
Authors: Alfred E. Baldacchino & John Azzopardi
Description: NEW PUBLICATION                                  637 pages (including colour photos, colour paintings and pen drawings)  
ISBN: 978-99909-44-50-1
Price: Hard Bound: Euros 64 VAT inclusive; Soft Bound: Euros 48.50 VAT inclusive
Name: Massimarji tal-Imhallef Philip Sciberras (L-Ewwel Volum)
Authors: Dr Grazio Mercieca
Description: Massimarji tal-Imħallef Philip Sciberras (L-Ewwel Volum) - Proċedura Ċivili (author: Dr Grazio Mercieca) huwa l-ewwel wieħed minn tlett volumi.  Il-volumi sussegwenti sejrin jitrattaw temi oħrajn bħad-dritt ċivili sostantiv, dritt kummerċjali, liġijiet tal-kera, dritt industrijali dritt fiskali u liġi dwar it-traffiku. Dan huwa essenzjalment ktieb ta' riferenza u l-iskop ewlieni tiegħu huwa li jservi ta' riferenza faċli u komprensiva għall-avukati prattikanti, anke jekk il-massimarji fihom kontenut qawwi ta' prinċipji legali li jinteressaw lill-istudjuż tal-liġi u lill-istudenti. Għalhekk il-massimarji huma mqassmin skond is-suġġett b'mod alfabetiku f'kapitoli; u b'mod analitiku f'kull kapitolu. Barra l-Werrej fuq quddiem hemm ukoll, fuq wara, għadd ta' indiċijiet - tal-leġislazzjoni ewlenija u sussidjarja  ċċitata fil-massimarji; tas-sentenzi u opri legali ċċitati fl-istess massimarji, indiċi tal-massimarji nfushom kif ukoll indiċi analitiku-alfabetiku. 1088 pages
ISBN: 978-99909-44-68-6
Price: Hard Bound €85 - Soft Bound €65
Name: Dizzjunarju tan-Negozju u l-Kontabilita
Authors: George Cassola
Description: Dizzjunarju tan-Negozju u l-Kontabilita (New Publication), author George Cassola the author of another publication Dizzjunarju tal-Kontabilita which was published in 2002. pp. xii  +306
ISBN: 978-99909-44-70-9
Price: 13.50 Euros